Nyt kontingent 2019

Kontingentet bruges til at passe på medlemmerne og sikre dem ordentlige forhold.

Arbejdsmiljø, social dumping og en styrket organiseringsindsats er de områder, som forbundet vil have særligt fokus på fremadrettet. Kontingentet giver de økonomiske resurser til at styrke arbejdsmiljøindsatsen og bekæmpe social dumping.

På forbundets kongres her i efteråret blev det besluttet at afsætte flere resurser til at passe på medlemmerne og sikre dem ordentlige arbejdsvilkår. Det skal være sikkert at gå på arbejde. Og det skal være sikkert at få et job på ordentlige, danske vilkår – uanset hvorfra man kommer.

Derudover handler medlemskabet også om faglig og juridisk rådgivning, overenskomst, planlægning af uddannelse, dagpenge, akkord og akkordmentorer samt uddannelse til jer tillidsvalgte. I LO Plus-appen kan medlemmerne nemt finde lønstatistik, Mit DEF og overenskomster. 


Her kan du se 10 argumenter for at være medlem af Dansk El-Forbund:

1. Faglig rådgivning

Du får svar på faglige spørgsmål om løn, tillæg, ferie m.m. I Dansk El-Forbund kender vi de særlige forhold for elektrikerne. Det gør andre forbund ikke.

2. Overenskomster for elektrikere

Dansk El-Forbund forhandler overenskomster for dig som elektriker. Den giver dig ret til mindsteløn og til at forhandle den lokale løn. Det er også overenskomsten, der sikrer dig overarbejdsbetaling, udkaldstillæg, pension, frivalgskonto, feriedag, opsigelsesvarsel og meget mere, ligesom den sætter regler for blandt andet arbejdstid, efteruddannelse, værktøj og værnefodtøj.

3. Efteruddannelse og karriereplanlægning

Overenskomsten sikrer dig ret til efteruddannelse. Dansk El-Forbund udvikler og udbyder efteruddannelse som er målrettet el-branchen og dig som elektriker.

4. Konfliktret

Hvis der under en overenskomstforhandling ikke opnås enighed med arbejdsgiverorganisationen, har medlemmer af forbundet mulighed for at bruge strejkemidlet. Strejkeretten giver medlemmerne en styrkeposition ved forhandlingerne.

5. Akkord og akkordmentorer

Kun Dansk El-Forbund forhandler priskuranten, som bruges, når der skal arbejdes på akkord i el-faget. Du kan desuden få hjælp og vejledning fra forbundets akkordmentorer, hvis det er første gang, du skal arbejde på akkord.

6. Dagpenge

Som medlem af a-kassen har du ret til udbetaling af dagpenge ved arbejdsløshed efter gældende love og regler. Som arbejdsløs betaler du lavere kontingent til forbundet.

7. Indsats mod social dumping

Dansk El-Forbund organiserer også udenlandske elektrikere og informerer dem om vilkårene i Danmark. Forbundet indgår overenskomster, også med udenlandske virksomheder. Vi gennemfører sympatikonflikter, hvis det er nødvendigt for at få ordnede forhold. Og vi kæmper for kædeansvar, så entreprenører hæfter for, at underentreprenører overholder reglerne.

8. Jobhjælp

Hvis du bliver arbejdsløs, tilbyder Dansk El-Forbund dig hjælp til at komme i nyt job eller finde relevant efteruddannelse. Forbundet kender både faget og lokalområderne, har gode kontakter og formidler job for mange virksomheder der mangler arbejdskraft.

9. Forbundsdagpenge

Dansk El-Forbund giver lærlinge, der har været medlem minimum to år før udløb af læretiden, forbundsdagpenge første måned efter endt læretid. Du kan også melde dig ind i El-Fagets Arbejdsløshedskasse, et år før du bliver udlært, og få arbejdsløshedsdagpenge, fra første dag du bliver arbejdsløs efter læretidens ophør.

10. Uddannelse af tillidsrepræsentanter

Dansk El-Forbund sørger for uddannelse og valg af tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen. Uddannelsen sikrer, at din tillidsrepræsentant kender dine rettigheder som elektriker og kan hjælpe dig, hvis der opstår problemer.