Ulykkesforsikringen er blevet udvidet

Forbundets ulykkesforsikring blev fra årsskiftet ændret til en heltidsulykkesforsikring, der dækker hele døgnet.

Heltidsulykkesforsikringen dækker hele døgnet – dvs. at du og dine kolleger er dækket både i arbejdstiden og i fritiden. Samtidig er forsikringen udvidet med en række dækninger.

Medlemmer af Dansk El-Forbund er omfattet af forsikringen medmindre, at de har frameldt sig ordningen. Hvis dine kolleger har fravalgt sig ordningen, kan du måske få dem til at overveje, om det ikke kunne være interessant for dem at blive omfattet af.

Over 85 procent af forbundets medlemmer er i dag omfattet af forsikringen. Den store tilslutning er med til at holde en lav pris og sikre en konkurrencedygtig forsikring. Vi håber derfor, at du vil opfordre dine kolleger til at tegne forsikringen, hvis de ikke allerede er omfattet.

Dækning

DEF’s Heltidsulykkesforsikring er udvidet til at dække hele døgnet:

Forsikringssum ved invaliditet: 490.000 kr.*

Forsikringssum ved død: 245.000 kr.

* Der udbetales erstatning allerede fra et varigt mén på 5%. Hvis du eller din kollega på ulykkestidspunktet er under 65 år, og méngraden fastsættes til 30% eller derover, fordobles erstatningen. Det betyder, at der kan udbetales op til 980.000 kr. ved invaliditet.

Flere udvidelser

Heltidsulykkesforsikringen dækker:

  • Tandskader, både som følge af et ulykkestilfælde og som noget nyt nu også hvis du får beskadiget dine tænder ved spisning/tygning
  • Skader opstået ved farlig sport
  • Behandlingsudgifter, hvis du efter et ulykkestilfælde har brug for behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, osteopat, zoneterapeut eller akupunktør op til ti behandlinger hos psykolog, hvis du efter et ulykkestilfælde har været i direkte livsfare eller direkte fare for alvorlig personskade.

Læs mere om forsikringen på Alkas hjemmeside.

Prisen

Heltidsulykkesforsikringen i DEF koster kun 44 kroner pr. måned (2020-niveau). Præmien opkræves sammen med kontingentet til forbundet.

Tre gratis måneder ved indmeldelse

Hvis du eller dine kolleger har frameldt sig ulykkesforsikringen og nu ønsker at blive omfattet, kan I blive tilmeldt ved at kontakte forbundet. Lige nu får I de første 3 måneder gratis.

Flere forsikringer 

Du kan være omfattet af flere forsikringer, hvilket betyder, at du kan få erstatning fra flere forsikringer, hvis der i henhold til forsikringsbetingelserne er tale om en dækningsberettiget skade. Du kan fx være dækket af din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring eller en privattegnet ulykkesforsikring og samtidig få dækning fra forbundets heltidsulykkesforsikring.