Udbetaling og satser

Du får dagpenge for en hel måned ad gangen. Du får derfor det samme udbetalt hver måned.

Vi udbetaler dagpenge til dig én gang om måneden for hele kalendermåneden. Det svarer til, at du får udbetalt dagpenge for 160,33 timer hver måned og med samme beløb. På samme måde som hvis du var ansat som månedslønnet hos en arbejdsgiver.

Sådan beregnes din dagpengesats

Dagpengesatsen er individuel og beregnes af a-kassen ud fra: 

  • Den maksimale dagpengesats på 19.083 kr. pr. måned (2020) 
  • Din indkomst i de 12 bedste måneder ud af de sidste 24 måneder 

Din dagpengesats kan maksimalt være 90% af din tidligere indkomst og være under den maksimale dagpengesats. 

Se kalender og satser
Ydelseskortet og udbetaling

For at få dagpengene udbetalt skal du hver måned udfylde et ydelseskort. Det bliver tilgængeligt på Mit DEF 5 hverdage før den sidste bankdag i måneden. I oversigten her kan du se, hvornår du kan udfylde ydelseskortet.

PeriodeUdfyld ydelseskortet fra
Januar24.01.2020
Februar21.02.2020
Marts24.03.2020
April23.04.2020
Maj22.05.2020
Juni23.06.2020
Juli24.07.2020
August24.08.2020
September23.09.2020
Oktober23.10.2020
November23.11.2020
December21.12.2020

På ydelseskortet skal du oplyse om arbejdstimer, ferie, sygdom, andre indtægter mv. Det er vigtigt, at du er meget omhyggelig med at at give os de korrekte oplysninger. 

Du skal have udfyldt ydelseskortet senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsperiodens udløb. Ellers mister du retten til ydelsen. Hvis du fx skal have dapenge i januar 2020, så skal du senest have udfyldt ydelseskortet d. 10. marts 2020. 

Udbetaling af dagpenge

Dagpengene udbetales den sidste bankdag i måneden, hvis du har indsendt dit kort rettidigt. Gå til ydelseskortet i Mit DEF via linket her:

Maksimale dagpengesatser

Din dagpengesats er individuel og udregnes af a-kassen. Se hvordan den udregnes længere oppe på siden. 

I nedenstående oversigt kan du se de maksimale dagpengesatser pr. måned.

Dagpenge, pr. måned
Fuldtid19.083 kr.
Dimittendsats (nyuddannet/ikke forsørger)13.644 kr.
Dimittendsats (nyuddannet/forsørger med børn u/18 år)15.648 kr.

Mens du deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse, får du udbetalt normale dagpenge.

Arbejdsgiverbetalte dage (G-dage)
Hel dag881 kr.
Halv dag441 kr.
Fradrag i dagpengene

Forskellige situationer kan medføre fradrag i dine dagpenge. Det betyder, at du kan få mindre udbetalt. Det kan bl.a. være, hvis du arbejder, mens du får dagpenge. Du kan læse mere om reglerne via linket her: