Sygdom og sygedagpenge

Når du bliver syg, mens du modtager dagpenge, skal du melde dig syg på jobnet.dk.

Du skal melde dig syg på din første sygedag, og du melder dig syg på Jobnet. Det er også her, du skal melde dig rask igen.

Mens du er sygemeldt, modtager du fortsat dagpenge. Men du skal ikke søge job eller møde til aktiviteter. Det er dog vigtigt, at du sygemelder dig, så dit fravær kan registreres korrekt.

Når du er blevet rask igen, skal du melde dig rask på Jobnet.dk.

Mere om reglerne
Hvem udbetaler sygedagpengene?

De første 14 dage modtager du det, som svarer til normale dagpenge fra a-kassen. Er du syg i mere end 14 dage, vil du efter de 14 dage i stedet modtage sygedagpenge fra kommunen.

Vi giver din bopælskommune besked, og du vil herefter modtage et brev fra kommunen med en blanket. Du skal indsende den udfyldte blanket til kommunen, senest 8 dage efter du har modtaget den.

Har du ikke hørt fra din bopælskommune inden for fem uger, fra du har sygemeldt dig, skal du kontakte kommunen.

Når du bliver rask igen, skal du melde dig rask på Jobnet.dk. Du skal også udfylde en fraværserklæring (AR 296) i Mit DEF:

Sygedagpenge i særlige situationer

I nogle situationer skal du have sygedagpenge fra kommunen fra din første sygedag – og ikke dagpenge fra a-kassen.

Du skal have sygedagpenge fra din kommune, hvis du:

  • ikke har ret til dagpenge, fordi du endnu ikke har været medlem af en a-kasse i et år
  • ikke har ret til dagpenge, fordi du ikke opfylder beskæftigelseskravet
  • er nyuddannet og omfattet af en karensperiode
  • er ledig efter at have drevet selvstændig virksomhed og er omfattet af 3 ugers karantæne
  • er fastansat i et deltidsjob
  • er fast tilknyttet en arbejdsgiver og har et opsigelsesvarsel.

Du skal fortsat melde dig syg på Jobnet.dk, selvom du er omfattet af en af ovenstående situationer. Kontakt din lokalafdeling, hvis du er i tvivl.

Hvis du har deltidsarbejde

Skulle du have været på arbejde på din første sygedag, fx hvis du har deltidsarbejde, vil du ikke få dagpenge, men sygedagpenge fra kommunen fra den første sygedag. Du skal melde dig syg på både jobnet.dk og til din arbejdsgiver. Husk også at melde dig rask samme sted.