Seniorjob

Læs om reglerne for seniorjob, hvis du har opbrugt din ret til dagpenge.

Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen, og der højst er fem år til, du når efterlønsalderen, kan du have ret til et seniorjob i din bopælskommune.

Mere om seniorjobordningen
Ret til seniorjob

For at have ret til et seniorjob skal du:

  • være og fortsat være medlem af a-kassen
  • betale efterlønsbidrag og fortsætte med det, mens du er i seniorjob
  • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
  • have opbrugt din dagpengeret inden for de sidste 5 år, før du når efterlønsalderen – herunder også have opbrugt retten til forlængelse af dagpengeperioden
Sådan søger du om seniorjob

Du skal kontakte din bopælskommune, hvis du ønsker at søge om seniorjob. Kommunen skal have modtaget din ansøgning, senest to måneder efter at din dagpengeret er udløbet. Du kan tidligst søge om et seniorjob, tre måneder før din ret til dagpenge udløber.

Cirka 3 måneder før din dagpengeret udløber vil du også modtage et brev fra a-kassen, som oplyser dig om dine muligheder for seniorjob.

Kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob

Hvis du opfylder betingelserne, har kommunen pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest 2 måneder efter den dag, hvor du har ansøgt. Du kan tidligst få et seniorjob dagen efter, at din dagpengeret er udløbet.

Du skal søge i god tid, hvis du vil være sikker på at seniorjobbet starter umiddelbart efter din dagpengeret er udløbet. Kommunen skal betale dig en kompensation, hvis de ikke ansætter dig i et seniorjob inden for fristen.

Løn- og arbejdsvilkår i et seniorjob

I et seniorjob gælder de overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår for det pågældende arbejde eller de vilkår, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde. Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtale med dig og under hensyn til dine kvalifikationer og interesser.

Som fuldtidsforsikret i a-kassen skal kommunen tilbyde dig et seniorjob på fuld tid.

Hvor længe kan jeg have et seniorjob?

Din ansættelse i seniorjobbet ophører den dag, du når efterlønsalderen.

Ansættelsen ophører også, hvis du afslår et rimeligt arbejde, som du er blevet henvist til af jobcenteret, eller hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen – hvis du for eksempel har meldt dig ud af din a-kasse eller ikke længere indbetaler dine medlems- eller efterlønsbidrag til a-kassen.

Dit CV skal fortsat være aktivt

Når du er ansat i et seniorjob, er der ikke krav om, at du skal være aktivt arbejdssøgende.

Du skal dog stadigvæk stå til rådighed for anvist arbejde. Derfor skal du forsat have et aktivt CV på Jobnet.dk.