Seniorfridage til privatansatte kollegaer

Medlemmer på Elektrikeroverenskomsten og Industriens overenskomst kan indgå en seniorordning om seniorfridage.

Har du kollegaer, som nærmer sig pensionsalderen, kan du gøre dem opmærksomme på, at de kan indgå en seniorordning. Seniorordningen giver dem mulighed for årligt at tage et vist antal seniorfridage, fra der er fem år, til de når pensionsalderen.

Seniorordningen kan medlemmerne bruge til at trappe ned, frem til de vælger at gå på pension.

Der gælder lidt forskellige regler for seniorfridage, alt efter hvilken overenskomst du og dine kollegaer er omfattet af. Men fælles er, at de er uden løn.

Omfattet af Elektrikeroverenskomsten

Hvis I er ansat på Elektrikeroverenskomsten, har I ret til op til 32 seniorfridage pr. kalenderår. Hvis fridagene skal finansieres af pensionsbidrag eller fritvalgskonto, skal seniorordningen aftales med arbejdsgiver senest 1. november før det pågældende år. Du kan også vælge at afholde dagene uden betaling.

Omfattet af Industriens overenskomst

Hvis I er ansat på Industriens overenskomst, kan I tage så mange seniorfridage, som fritvalgskontoen kan finansiere. En seniorfridag finansieres på samme måde som en lønnet sygedag. Hvis man ønsker flere fridage, kan man tage en del af sit pensionsbidrag og overføre det til fritvalgskontoen. Seniorordningen følger ferieåret, og skal aftales med arbejdsgiver senest 1. april før det pågældende ferieår.

Har du spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan vejlede en kollega omkring seniorordning og finansiering, er du velkommen til at kontakte din lokalafdeling.

Aftalen om en seniorordning blev indgået ved overenskomstforhandlingerne i 2017 og trådte i kraft 1. januar 2018.