Overenskomst på det offentlige område – Status

Status på OK-forhandlinger af forbundssekretær Christian Elgaard

Jeg regner ikke med, at det har undsluppet nogen, at der foregår forhandlinger på det offentlige område – Stat, Kommune og Regioner.

Dansk El-Forbund har næsten 1000 medlemmer ansat i det offentlige direkte og mange flere indirekte ved ansættelse i private virksomheder, der servicere offentlige virksomheder.

Ved et normalt overenskomstforhandlingsforløb vil der, både på det offentligt og private område, opnås enighed om et resultat, der skal afstemmes hos medlemmerne.

Dansk El-Forbund er ikke en del af de centrale forhandlinger på det offentlige område, men ved de decentrale forhandlinger på de specielle borde for håndværkere i stat, kommune og region. Der er her at vi, sammen med andre forbund, forhandler forhold ved f.eks. pension m.v. direkte for elektrikerne efter en fastlagt økonomisk ramme, der er forhandlet ved den centrale forhandling.

Ved de offentlige forhandlinger denne gang er der flere forhold, der spiller ind og ”besværliggør” en løsning. Der er mellem alle forbund indgået en musketer-ed om 3 elementer; løn, betalt spisepause og lærernes arbejdstid skal være en del af overenskomsten og ikke en lov. Med baggrund i denne musketer-ed blev forhandlingerne som forventet svære og der kunne ikke opnås enighed inden 1. marts, hvor overenskomsterne udløb og en konflikt kom nærmere.

Forhandlingerne foregår nu i forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads, hvor der i weekenden har været massiv mediedækning af forhandlere, der går ind og ud af forligsinstitutionen - uden et resultat.

Der har flere gange været skrevet, at nu er det sidste chance for at finde en løsning, og hver gang er journalisterne og kommentatorer blevet overrasket.

Jeg har ikke et bud på, hvornår det er sidste chance, men spillet kan ikke fortsætte længere end til den 2 maj, hvor der enten er en løsning eller et sammenbrud. Konflikten vil så starte den 6. maj ved normal arbejdstids start og omfatte alle medlemmer af Dansk El-Forbund ansat på overenskomster, der er udtrukket til konflikt. Disse medlemmer modtager besked direkte fra forbundshuset med information om, hvordan de skal forhold sig under en konflikt.

Tillidsrepræsentanterne i det offentlige vil ligeledes modtage besked fra forbundshuset direkte med information om, hvordan deres rolle vil være under en konflikt.

Du kan følge udviklingen via Dansk El-Forbunds hjemmeside www.DEF.dk/ok18-offentligt-ansatte.

Du kan også følge os på Facebook og se nyheder fra Dansk El-Forbund på LO-Plus-app ’en.

På hjemmesiden kan du også finde svar på en del spørgsmål i forhold til konflikt.

Vi håber stadig på en løsning for alle.

Christian Elgaard
Forbundssekretær i Dansk El-Forbund