Løn under sygdom

Din ret til løn under sygdom afhænger af dit ansættelsesforhold

Industriens Overenskomst

Er du omfattet af Industriens Overenskomst, har du efter 6 måneders anciennitet ret til fuld løn under de første 5 ugers sygdom. De efterfølgende 9 uger har du ligeledes ret til fuld løn, dog uden eventuelt genetillæg.

Kommuner/regioner

I kommuner og regioner får du fuld løn under sygdom.

Elektrikeroverenskomsten

Hvis du er omfattet af Elektrikeroverenskomsten, har du efter 3 måneders ansættelse ret til løn under sygdom i indtil 9 uger. Lønnen under sygdom svarer til den sædvanlige timeløn ved tidlønsarbejde.

Funktionærlignende ansættelse

Hvis du er funktionærlignende ansat, har du ret til fuld løn i hele sygeperioden. Her skal du dog være opmærksom på eventuel 120-sygedagesregel. Den kan give din arbejdsgiver ret til at opsige dig med forkortet varsel, når du har haft mindst 120 sygedage på et år. Kontakt altid lokalafdelingen, hvis din arbejdsgiver gør brug af 120-sygedagsreglen. Forskellige betingelser skal være overholdt, før din arbejdsgiver kan gøre brug af reglen.