Kurser og uddannelse

Som ledig har du en række muligheder for at deltage i uddannelse.

Når du er ledig og modtager dagpenge, har du mulighed for at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet ved at deltage i uddannelser og kurser.

Du må deltage i:

 • traditionel aftenskoleundervisning (fx AOF) – det er uden betydning for retten til dagpenge, hvornår på dagen/weekenden undervisningen foregår. Også antallet af timer er uden betydning
 • undervisning svarende til folkeskolens 8-10. klasse, herunder også undervisning for ordblinde og danskundervisning for indvandrere. Timetallet er uden betydning for retten til dagpenge
 • undervisning, der ikke giver ret til SU. Undervisning skal være på under 20 timer om ugen. Det gælder dog ikke, hvis undervisningen normalt indgår i en SU-berettiget heltidsuddannelse. Eksempler på uddannelser, der kan følges under 20 timer: kurser på merkonom-studiet, HD-studiet, Master og Diplomuddannelser.
 • HF-enkeltfag og gymnasiale uddannelser (f.eks. studenterkurser, HHX og HTX) kan man følge under 20 timer om ugen. Det gælder også it- og sprogkurser
 • kurser i op til 2 ugers varighed, hvis de er arrangeret af forbund, a-kasse eller jobcenter med henblik på at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der er ingen begrænsning i timetallet om ugen

Det gælder for alle undervisningsforløb, at du skal være til rådighed. Det betyder, at du skal møde til de samtaler jobcentret og a-kassen indkalder dig til, og at du skal være aktivt jobsøgende.

Kontakt a-kassen, inden du starter på en uddannelse. Jobcentret skal også have besked.

6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du modtager dagpenge fra a-kassen, har du ret til op til 6 ugers jobrettet uddannelse. Formålet med de 6 ugers jobrettet uddannelse er at opkvalificere dig til bestemte jobfunktioner, som fremmer dine muligheder for at komme i arbejde.

Du kan fx lære at opsætte solcelleanlæg, installere nød- og panikanlæg eller designe et belysningsanlæg. Det samlede overblik over de godkendte kurser eller kursusforløb, som kan indgå i 6 ugers jobrettet uddannelse, finder du via linket til den landsdækkende positivliste: 

For at have ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal du være ledig, og du skal have modtaget dagpenge i 5 uger. Du skal samtidig være enten faglært, ufaglært eller have en kort videregående uddannelse (KVU) kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse.

Din lokalafdeling kan vejlede dig og hjælpe dig med at udfylde en ansøgning om 6 ugers uddannelse. A-kassen skal underskrive blanketten og godkende, at du har ret til at deltage på uddannelsen.

Hvis du lige er blevet arbejdsløs, så kan du anmode om 6 ugers jobrettet uddannelse allerede ved CV-samtalen, som finder sted, senest 2 uger efter at du er blevet arbejdsløs.

Uddannelsen skal være afsluttet inden for en periode med sammenlagt arbejdsløshed på 9 måneder for medlemmer fyldt 25 år, og 6 måneder for medlemmer under 25 år.

Uddannelse i opsigelsesperioden

Starter du på en uddannelse i en opsigelsesperiode, kan den muligvis fortsætte som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra din første dag som ledig. Det er dog et krav, at den er på positivlisten. Kontakt din lokalafdeling for at høre mere om mulighederne. Det er vigtigt, at du kontakter afdelingen i god tid, inden din opsigelsesperiode udløber.

Gratis it-kurser

Dansk El-Forbund har et samarbejde med onlinekurser.dk, som tilbyder gratis it-kurser til forbundets medlemmer. Kurserne henvender sig både til begyndere og øvede og dækker blandt andet tekstbehandling, regneark og præsentation.

Fordele ved kurserne: 

 • De er overskuelige og nemme at gå til
 • En starttest afprøver dine nuværende færdigheder 
 • En sluttest viser, om du er nået hele vejen rundt
 • Du kan vælge at se film eller løse opgaver direkte på skærmen 
 • Du kan gå til og fra kurset, som det passer dig
 • Du får et kursusbevis efter kurset, som du kan udskrive eller vedhæfte din næste jobansøgning

Kurserne har ikke betydning for din dagpengeret eller din aktivering.