Firma frikendt for straf for manglende RUT-anmeldelse

RUT er et vigtigt redskab mod social dumping – men et polsk firma har nu fået medhold i deres afvisning af at anmelde sig.

En polsk elektrikervirksomhed blev i Vestre Landsret frikendt for straf, selvom den ikke havde registreret sig i RUT – Registret for udenlanske tjenesteydere i Danmark.

Den manglende anmeldelse medførte en bøde til det polske firma. Og det er altså denne tvist mellem det polske firma og de danske myndigheder, som nu er blevet afgjort i Vestre Landsret. Landsretten frifandt det polske firma med den begrundelse, at der ikke er grundlag for, at registeroplysningerne er frit tilgængelige – som det er tilfældet i dag.

Oprindeligt havde byretten givet de danske myndigheder medhold, og det er denne dom, som nu er blevet omstødt med landsrettens dom den 7. maj.

Et vigtigt redskab mod social dumping

RUT er et vigtigt led i kampen mod social dumping. Registret gør det nemlig nemmere for de danske myndigheder at føre tilsyn med de udenlandske virksomheder. Hvis den udenlandske virksomhed ikke anmelder sig i RUT, kan den blive straffet med en bøde. Det er denne bøde, som det polske firma har afvist at betale.

Det vigtige ved dommen er, at Landsretten anerkender, at de faglige organisationer og Arbejdstilsynet har en legitim interesse i at få adgang til oplysningerne. Men almindelig offentlig tilgængelighed er altså mere omfattende end nødvendigt.

Det videre forløb

Men anmeldelse i RUT er vigtig, så Dansk El-Forbund vil følge det videre forløb. Der er fortsat mulighed for at anke dommen til Højesteret. Det mest sandsynlige scenarie er dog, at loven og tilhørende bekendtgørelse bliver ændret, så registret ikke er offentligt tilgængeligt for alle.

I næste udgave af Elektrikeren kan du læse mere om sagen.