Elulykker

Dansk El-Forbund har altid fokus på elulykker

Langt de fleste elektrikere vil opleve at få stød på et eller andet tidspunkt i deres arbejdsliv.

Når kroppen udsættes for strøm, kan der ske skader, som kan give helbredsproblemer. Skadernes omfang og alvorlighed afhænger af spænding, strømstyrke og hvor længe, man er udsat for stødet.

Det er derfor vigtigt, at du tænker dig om i dit arbejde og husker, at: 

  • arbejde uden spænding på
  • lader være med at tage chancer

Hvis det ikke på nogen måde kan lade sig gøre at arbejde uden spænding, så skal L-AUS-bestemmelser overholdes.

Hvis du har fået stød

Dansk El-Forbund anbefaler, at du altid tager på skadestuen eller til egen læge, hvis du har fået stød. Selv små stød kan forårsage stor skade.

Husk at få stødet registreret, hvis du alligevel skulle være uheldig at få et stød. Tag fat i din arbejdsmiljørepræsentant eller nærmeste leder, så de kan hjælpe med at få registreret ulykken.

Læs mere om el-ulykker

Dansk El-Forbund er også engageret i forskningsprojektet "Følger efter el-ulykker"

Mere om elulykker
L-AUS / DS EN 55110

Standarden EN 50110 skal følges, når du laver L-AUS-arbejde, det vil sige arbejde på elektriske installationer under spænding eller i nærheden af spændingsførende dele. 

Standarden EN 50110 består af 3 dele:

  • Spændingsløst arbejde
  • Arbejde under spænding
  • Arbejde i nærheden af spændingsførende dele

Husk APV'en

Inden du går i gang med en arbejdsopgave, der skal udføres under spænding (L-AUS-arbejde), skal du lave en risikovurdering. Den skal afdække hvilke risici, der kan være ved at udføre arbejdsopgaven under spænding.

Vurdér altid om arbejdet kan laves spændingsløst.

Uddannelseskravene som tidligere (før 1/7-19) var et lovpligtigt kursus en gang årligt er nu lavet om. Kravene er beskrevet i bekendtgørelse 1082 om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, kapitel 7. Arbejdsgiver skal stadig sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer til de opgaver, der skal udføres og instruere den ansatte.

Du skal stadig være kvalicificeret til at udføre den givne arbejdsopgave.

Du skal stadig kunne udføre arbejdsopgaven sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt.

Du skal hele tiden være i stand til at vurdere de ricisi, der opstår under udførsel af en arbejdsopgave.

Derfor er det også nødvendigt, at du får nok og den rette uddannelse, der gør dig i stand til dette.

Spørg gerne din leder om standarden EN 50110, den er ikke åbent tilgænglig og skal i stedet købes.

Læs mere reglerne for L-aus i link nedenfor: