BK- Skive Generalforsamling

GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST

Samtlige medlemmer i Byklub Skive indkaldes hermed til generalforsamling.
Onsdag 25. marts 2020 kl. 1900 i Fagforeningshuset, Jægervej 12, 7800 Skive.
Der er mulighed for et lille traktement før generalforsamlingen kl. 18.00
 

De der ønsker at deltage i spisningen kl. 18.00, bedes tilmelde sig til nedenstående:
Senest onsdag d. 18. marts
Bent Søndergaard 44elbas@gmail.com SMS: 50402171
Kjeld Kielsgaard k.kielsgaard@outlook.com SMS: 26468856

Velkomst ved Formanden.
Valg af dirigent.
Valg af stemmeudvalg.
Dagsorden:
1. Beretning.
2. Indkomne forslag.
3. Regnskab. Kontingent fastsættes af afdelingen.
4. Valg for 2 år.
a. Kasserer: John Krogh.
b. Bestyrelsesmedlem Poul Erik Tang Jørgensen.
c. Bestyrelsesmedlem Børge Christensen (modtager ikke genvalg).
d. Faglig revisor: Preben Thomsen.
e. Bestyrelsessup: Aage Christensen.
5. Aktiviteter det kommende år.
6. Orientering fra Midtjylland v/Brian Poulsen.
7. Evt.

Forslag til pkt. 2 og 4 skal være formanden i hænde senest 18. marts 2020
PBV. Bent A. Søndergaard

 

Lokalafdeling: 
Midtjylland
Arrangementstype: 
Møde
Dato: 
Onsdag, 25 marts, 2020 - 19:00 to 21:00