BK Holstebro Generalforsamling

Generalforsamlingen er AFLYST. 

Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 18.00

på Vestbowl i Struer, Bredgade 60, 7600 Struer

Kl. 18.00 Generalforsamling
Kl. 19.00 Spisning
Kl. 20.00 Bowling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent/godkendelse af dagsorden
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning v/formand Preben Iversen.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Vedtægts ændring. (§1A Klubbens område er Holstebro og Lemvig kommune, ændres til Holstebro Struer Lemvig)
6. Regnskab v/kasserer Niels Jørgen Kristensen
7. Orientering fra afdelingen
8. Valg –
    på valg er:
a. Valg af Kasserer: (på valg Niels Jørgen Kristensen)
b. Valg af Bestyrelsesmedlem: (på valg Mads Kristensen)
c. Valg af Bestyrelsesmedlem: (på valg Bjarne Nielsen)
d. Valg af Bestyrelsessuppleant: (på valg Ejvind Knudsen)
e. Valg af Revisor: (på valg Kaj Olesen)
f. Valg af Revisor suppleant: (på valg Erik Kjær)
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til valg, skal være formanden i hænde senest mandag den 23. marts.

Af hensyn til spisning skal vi have den tilmelding senest mandag den 23. marts
T
il Preben Iversen 97403243 mobil 51587358 eller til Niels Jørgen Kristensen 97410785
Eller på mail. piversen@privat.dk

P.K.V.
Preben Iversen
Klubformand

Dagsorden til udprint

 

Lokalafdeling: 
Midtjylland
Arrangementstype: 
Møde
Dato: 
Tirsdag, 31 marts, 2020 - 18:00 to 21:00